วาง ศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร บ้านอีปู่ ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี