ชสธท. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560


หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เสด็จร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมประทานโล่รางวัลให้กับสหกรณ์ที่มีผลงานนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 4 สหกรณ์ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ร่วมรับเสด็จและวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมกับผู้นำในขบวนการสหกรณ์กว่า 500 คน ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560