ชสธท. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบ 6 ปี แห่งการก่อตั้ง


รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด จัดพิธีทำบุญเนื่องโอกาส ครบ 6 ปี แห่งการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยถวายภัตตาหาร และเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดผาสุกมณีจักร ตำบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี