ชสธท. ร่วมโครงการ “CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย


รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา และคุณกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนให้แก่นางณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในพิธีเปิดและมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนตามโครงการ “CSR ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย” โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสหกรณ์ที่สนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย โดยได้ร่วมกันทำความดีสู่สังคมและโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมร่วมกันสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปภัมภ์ เขตปทุมวัน, โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ, โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา, โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย, โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน และโรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม จังหวัดนครนายก