ชสธท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด


พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด (ชสธท.) พร้อมด้วย นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ กรรมการ นางสำราญ ศิริวัตร เลขานุการ และนางสาวกัลยา เพียรสุสม ผู้จัดการ เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด โดยมี เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ประธานกรรมการ นายชาติ ฟ้าปกาสิต รองประธานกรรมการ และนายจรินทร์ บุญเนตร รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ในโอกาสนี้คณะจาก ชสธท. ได้ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา